Kontakt

Jesuart s.r.o.
Sabinovská 62A
080 01 Prešov
Slovak Republic

IČO: 47217146
DIČ: 2023820469

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo 28352/P

emailový kontakt: info@jesuart.com